ЛИЗИНГОВИ СХЕМИ И УСЛОВИЯ
 
1/ Чрез Държавен фонд “Земеделие” – линията за пряко кредитиране. При този вариант бихте могли да закупите и нова и техника втора употреба. Участието на купувача е 30% от стойността на машината, а останалите 70% се кредитират от ДФ “Земеделие”. Първоначалната вноска е 10% от стойността с включен ДДС и се заплаща при сключването на договора между Клиента и Доставчикът. Оставащите 20% се заплащат на фирмата Вносител – на разсрочено плащане, чийто срок е въпрос на договаряне между страните. Периода на изплащане на нова машина е 4 години, а за техниката втора употреба е 2 години, при 6 месеца гратисен период и 6% годишна лихва върху кредита.
2/ БЕЗЛИХВЕН ЛИЗИНГ – най-изгоден за земеделските стопани, просто защото при него няма така непосилните месечни вноски и няма никакво оскъпяване на цената. Срокът на този лизинг е една календарна година, а първоначалната вноска е 60% от стойността на машината. Останалите 40% купувача трябва да изплати в рамките на тази една година – като сам той си определя дата на които да се издължи. Така има време да отгледа 1 реколта и време да реализира продукцията си, а чак след това да се изплати напълно. При този вид лизинг не е необходимо да се попълват купища документи, за да си я закупите. Не е нужно да търсите банки, които да Ви отпускат кредити. Всичко е опростено до минимум, защото цялото финансиране по покупката го осъществява фирмата. Времето за отпускане на кредита е 2 часа. Залог за този вид лизинг е само самата машина, която остава собственост на фирмата до пълното й изплащане.
3/ За тези, които искат по-дългосрочен лизинг също има вариант.Лизинг за две или три години също е възможен. Първоначалната вноска е по-ниска –около 40% от стойността. Но при този вид лизинг има вече начисляване на лихви и месечно покриване на лихвите и остатъкът от задължението. Тук отново гаранция е само машината, която се купува.
4/ Лизинг – при 15% първоначална вноска, но пък вече се изисква банкова гаранция от страна на клиента за оставащите 85%. Този вариант е малко по-муден в сравнение с останалите. При него се изисква клиентите да си осигурят банкова гаранция, а това е малко по-трудно. Но пък ако успеят да се договорят с банката, биха могли да изплащат машината за по-дълъг период.
5/ Фирмата работи успешно и с Агенция Сапард и със фонд Земеделие. Ако желаете да си закупите нова машина чрез Сапард – то фирма Геомит ще подготви целия пакет необходими документи за това. При нас гаранцията за отпускане на субсидиите е 100%.
© VIDJI Text 2003